ATX20K2V1B ATX25K2V1B ATX35K2V1B
Príkon Chladenie Men. kW 0.018 0.020 0.024
  Kúrenie Men. kW 0.022 0.023 0.029
Kryt Colour   Biela Biela Biela
Rozmery Jednotka Výška mm 286 286 286
    Šírka mm 770 770 770
    Hĺbka mm 225 225 225
  Zabalená jednotka Výška mm 305 305 305
    Šírka mm 830 830 830
    Hĺbka mm 360 360 360
Weight Jednotka kg 8.5 8.5 9.0
  Zabalená jednotka kg 10.5 10.5 11.0
Balenie Hmotnosť kg 2.0 2.0 2.0
Tepelný výmenník Dĺžka mm 610 610 610
  Rady Množstvo   2 2 2
  Rozstup lamiel mm 1.40 1.40 1.40
  Stupňov Množstvo   18 18 18
  Passes Quantity   2.25 2.25 2.20
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Lamela Type   Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela ML (s viacerými štrbinami)
Výmenník tepla 2 Množ.     2
  Dĺžka mm     600
  Rady Množstvo     1
  Rozstup lamiel mm     1.40
  Stupňov Množstvo     4
Ventilátor Typ   Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.9 10.4 11.8
      Vysoké cfm 350 367 417
      Stredný m³/min 7.8 (0.000) 8.0 (0.000) 8.2 (0.000)
      Stredný cfm 275 283 290
      Nízka m³/min 5.8 6.1 6.3
      Nízka cfm 205 215 222
      Tichá prevádzka m³/min 4.8 4.8 4.9
      Tichá prevádzka cfm 170 170 173
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.9 11.1 12.8
      Vysoké cfm 385 392 452
      Stredný m³/min 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 8.5 (0.000)
      Stredný cfm 300 300 300
      Nízka m³/min 6.4 6.7 6.9
      Nízka cfm 226 237 244
      Tichá prevádzka m³/min 5.2 5.2 5.2
      Tichá prevádzka cfm 184 184 184
Motor ventilátora Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Rýchlosť Stupne   5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický.
    Chladenie Vysoké ot/min 980 1,020 1,140
      Stredný ot/min 800 820 840
      Nízka ot/min 640 660 680
      Tichá prevádzka ot/min 550 550 560
    Kúrenie Vysoké ot/min 1,060 1,080 1,220
      Stredný ot/min 860 860 900
      Nízka ot/min 690 710 730
      Tichá prevádzka ot/min 590 590 590
  Výstup Nom. W 22 22 22
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 55 55 58
  Vykurovanie dBA 55 55 58
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 39 40 43
    Stredný dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000)
    Nízka dBA 25 26 27
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20
  Kúrenie Vysoké dBA 39 40 43
    Stredný dBA 34 34 35
    Nízka dBA 28 28 29
    Tichá prevádzka dBA 23 23 26
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6,4 6,4 6,4
  Plyn OD mm 9.50 9.50 9.50
  Vypúšťanie   18 18 18
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Vzduchový filter Type   Demontovateľný/Umývateľný Demontovateľný/Umývateľný Demontovateľný/Umývateľný
Riadenie smeru vzduchu Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole
Ovládanie teploty Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Káblový diaľkový ovládač   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1
  Infračervené diaľkové ovládanie 1 1 1
  Batérie so suchými článkami typu AA 2 2 2
  Držiak diaľkového ovládača 1 1 1
  Montážna platnička 1 1 1
  Deodorizačný titánium apatitový filter 2 2 2
  Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky 2 2 2
Power supply Názov   V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240
Účinnosť Nominálny Chladenie % 43.20 (0.000) 44.40 (0.000) 51.30 (0.000)
    Vykurovanie % 45.40 (0.000) 45.80 (0.000) 51.30 (0.000)
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 0.18 0.20 0.20
    Kúrenie A 0.21 0.22 0.24
Notes_Description SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu