Specifications Table for AS

MAS121T1000E MAS123T1000E MAS121T443S MAS221N1000E MAS221T1000E MAS221N443S MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T02Y MAS135T1000E MAS135N02Y MAS335N1000E MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Chladiaci výkon Nízka teplota R-290 Nom. kW               2.789 (1)                  
  Stredná teplota R-134a Nom. kW 1.140 1.422   1.816 2.029       4.981 4.981 (1)   3.492   6.988 6.988 (1) 8.290 (1) 10.664 (1)
    R-290 Nom. kW                     3.479 (1)   2.614 (1)        
Rozmery Jednotka Výška mm 705 705 705 695 695 695 705 800 690 857 800 800 800 690 857 857 857
    Šírka mm 537 537 537 832 832 832 537 900 1,329 1,280 900 832 900 1,766 1,750 1,750 1,790
    Hĺbka mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,170 1,100 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
Hmotnosť Jednotka kg 53 57 53 77 79 77 57 106 162 162 106 104 106 217 221 222 244
Kompresor Typ   Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetická piestová Hermetický. Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetický. Hermetická piestová Hermetický. Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová
  Nominálny výkon kW 0.6 0.74 0.46 0.9 1.1 0.74 0.56   3.7 3.7   2.6   4.8 4.8 6.3 7.4
  Spôsob spúšťania_   Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy   Priamy Priamy   Priamy   Priamy Priamy Priamy Priamy
Kondenzátor Prietok vzduchu m³/h 700 700 700 1,400 1,400 1,400 700   2,700     1,500   4,000      
Rozmrazovanie Horúca para Horúca para Horúca para Horúca para Horúca para Horúca para Horúca para   Horúca para Horúca para   Horúca para   Horúca para Horúca para Horúca para Horúca para
Výparník Prietok vzduchu m³/h 600 600 600 1,200 1,200 1,200 600   3,900     2,300   5,800      
  Vyfúknutie vzduchu m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2)   10 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Prevádzkový rozsah Teplota v chladnej miestnosti Min. °C 0 0 0 0 0 0 0   0     0   0      
    Max. °C 15 15 15 15 15 15 15   15     15   15      
Chladiace médium Typ   R-134a R-134a R-407C R-134a R-134a R-407C R-407C R-290 R-134a R-134a R-290 R-134a R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,774 1,430 1,430 1,774 1,774 3.0 1,430 1,430 3.0 1,430 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
Power supply Napätie V 230 230 230 230 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poznámky (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C   (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C   (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C   (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C (1) - Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C
  (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.   (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.   (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.   (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. (2) - Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.
Notes_Description               1     1   1        
Poznámky                   (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny         (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny