BAS135T02Y MAS235T02E MAS135T02Y MAS135N02Y MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Chladiaci výkon Nízka teplota R-290 Nom. kW 2.789 (1)            
  Stredná teplota R-134a Nom. kW   4.981 (1)     6.988 (1) 8.290 (1) 10.664 (1)
    R-290 Nom. kW     3.479 (1) 2.614 (1)      
Rozmery Jednotka Výška mm 800 857 800 800 857 857 857
    Šírka mm 900 1,280 900 900 1,750 1,750 1,790
    Hĺbka mm 1,170 1,140 1,170 1,170 1,140 1,140 1,240
  Zabalená jednotka Výška mm 1,030 1,060 1,030 1,030 1,065 1,065 1,065
    Šírka mm 960 1,330 960 960 1,850 1,850 1,850
    Hĺbka mm 1,200 1,210 1,200 1,200 1,300 1,300 1,420
Weight Jednotka kg 106 162 106 106 221 222 244
  Zabalená jednotka kg 137 202 137 137 276 277 361
Kompresor Type   Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová
  Nominálny výkon kW   3.7     4.8 6.3 7.4
  Spôsob spúšťania   Priamy     Priamy Priamy Priamy
Kondenzátor Prietok vzduchu m³/h   2,700     4,000 4,000 5,600
Defrost   Horúca para     Horúca para Horúca para Horúca para
Evaporator Prietok vzduchu m³/h   3,900     5,600 5,600 8,000
  Vyfúknutie vzduchu m   10 (2)     10 (2) 10 (2) 17 (2)
Prevádzkový rozsah Teplota v chladnej miestnosti Min. °C   -5     -5 -5 -5
    Max. °C   10     10 10 10
Chladiace médium Type   R-290 R-134a R-290 R-290 R-134a R-134a R-134a
  GWP   3.0 1,430 3.0 3.0 1,430 1,430 1,430
  Náplň kg 0.40 1.80 0.43 0.43 2.50 2.50 4.50
  Náplň TCO2Eq 0.00 2.57 0.00 0.00 3.58 3.58 6.44
PED Category   1     2 2 2
Power supply Napätie V 400 400 400 400 400 400 400
  Fáza   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
Menovitý príkon kW 2.563 (1) 3.50 (1) 3.249 (1) 2.479 (1) 4.50 (1) 5.30 (1) 5.30 (1)
Menovitý príkon A   8.10 (1)     10.80 (1) 12.30 (1) 12.80 (1)
Vrcholový prúd A   69.0     88.0 98.0 115.0
Max. prúd A   16.4     21.7 25.7 31.5
Notes_Description Obsahuje fluórované skleníkové plyny   Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny      
Poznámky   Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C     Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C
    Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.     Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.
    Obsahuje fluórované skleníkové plyny     Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny