ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B UK ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B UK ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B UK
Indoor unit ACQ100D ACQ125D ACQ140D
Outdoor unit AZQS100BY1 UK AZQS125BY1 UK AZQS140BY1 UK
Chladiaci výkon Men. kW 9.5 12.1 13.0
Vykurovací výkon Men. kW 10.8 13.5 15.5
Príkon Chladenie Men. kW 2.96 3.90 4.05
  Kúrenie Men. kW 2.99 3.74 4.29
Nominálna účinnosť EER   3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61
  Ročná spotreba energie kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000)  
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A B  
    Vykurovanie   A A  
Chladenie priestoru Trieda energetickej účinnosti   A    
  Výkon P návrh kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Ročná spotreba energie kWh/a 605    
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 9.50    
    EERd   3.21    
    Príkon kW 2.96    
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 7.00    
    EERd   4.81    
    Príkon kW 1.46    
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 4.50    
    EERd   6.83    
    Príkon kW 0.66    
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 4.50    
    EERd   8.47    
    Príkon kW 0.54    
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A    
  Výkon P návrh kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  SCOPnet/A   3.87    
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,764    
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 0.40    
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -15    
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 8.00    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.02    
    Príkon kW 3.97    
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -7    
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 6.72    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.95    
    Príkon kW 2.28    
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 6.72    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.95    
    Príkon kW 2.28    
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.10    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.45    
    Príkon kW 1.19    
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.00    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.47    
    Príkon kW 0.55    
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.50    
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.66    
    Príkon kW 0.53    
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Pohotovostný režim Chladenie PSB W 9.0    
    Vykurovanie PSB W 16.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0    
  Vypnutý režim POFF W 9.0    
Pto (Thermostat off) W 94.0    
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25    
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25    
Vrátane funkcie chladenia Áno    
Vrátane funkcie vykurovania Áno    
Vrátane priemernej klímy Áno    
Vrátane sezóny chladenia Nie    
Vrátane sezóny vykurovania Nie    
Logo Eko-štítku Nie    
Poznámky Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES
  Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž