4MXM68M2V1B 4MXM80M2V1B
Rozmery Jednotka Výška mm 734 734
    Šírka mm 320 320
    Hĺbka mm 868 868
Weight Jednotka kg 63 67
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Super nízke cfm 851 851.0
      Super nízke m³/min 24.1 24.1
    Kúrenie Super nízke cfm 851.0 851.0
      Super nízke m³/min 24.1 24.1
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10
      Max. °CDB 46 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -15 -15
      Max. °CWB 18 18
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 61 61
  Vykurovanie dBA 61 61
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 48 48
  Kúrenie Men. dBA 49 49
Chladiace médium Type   R-32 R-32
  Náplň kg 2.00 2.4
  Náplň TCO2Eq 1.4 1.6
  GWP   675 675
Pripojenia potrubia Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15 15
    IU - IU Max. m 7.5 7.5
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 60 70
Štandardné príslušenstvo Položka 1 1
  Položka 1 1
  Položka 1 1
  Položka 9 9
  Položka 1 1
Power supply Fáza   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-240 220-240
Notes_Description Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny