Specifications Table for 3MXS-G

3MXS68G3V1B2
Rozmery Jednotka Výška mm 735
    Šírka mm 936
    Hĺbka mm 300
Hmotnosť Jednotka kg 58
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 61
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 48
  Kúrenie Men. dBA 49
Chladiace médium Typ   R-410A
  Náplň kg 2.59
  Náplň TCO2Eq 5.4
  GWP   2,087.5
Pripojenia potrubí Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15
    IU - IU Max. m 7.5
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 50
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1
  Vypúšťacia skrutka 1
  Zostava redaktora 1
Power supply Fáza   1~
  Frekvencia Hz 50
  Napätie V 230
Poznámky (1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  (2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  (3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny