3MXS68G3V1B2
Kryt Colour   Slonovinovo biela
Rozmery Jednotka Výška mm 735
    Šírka mm 936
    Hĺbka mm 300
  Zabalená jednotka Výška mm 797
    Šírka mm 992
    Hĺbka mm 390
Weight Jednotka kg 58
  Zabalená jednotka kg 63
Kompresor Model   2YC45DXD#C
  Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
  Výstup W 1,380
Tepelný výmenník Dĺžka mm 845
  Rady Množstvo   2
  Rozstup lamiel mm 1.6
  Stupňov Množstvo   32
  Tube type   Hi-XA (8)
  Lamela Type   Lamela WF
    Povrchová úprava   Antikorózny náter
Ventilátor Typ   Axiálny ventilátor
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 52.7
      Vysoké cfm 1,861
      Men. m³/min 49.4
      Men. cfm 1,744
      Nízka m³/min 43.5
      Nízka cfm 1,536
    Kúrenie Vysoké m³/min 46.4
      Vysoké cfm 1,638
      Men. m³/min 44.5
      Men. cfm 1,571
      Nízka m³/min 16.3
      Nízka cfm 576
  Spotreba energie Chladenie Vysoké W 70
      Nízka W 36
      Štandard W 58
    Kúrenie Vysoké W 55
      Nízka W 10
      Štandard W 48
Motor ventilátora Model   KFD-380-50-8C
  Výkon W 53
  Rýchlosť Chladenie Vysoké ot/min 840
      Men. ot/min 790
      Nízka ot/min 700
    Kúrenie Vysoké ot/min 780
      Men. ot/min 750
      Nízka ot/min 300
  Prevádzkový prúd Chladenie Nízky A 0.10
      Štandard A 0.16
      Vysoký A 0.20
    Vykurovanie Nízky A 0.03
      Štandard A 0.14
      Vysoký A 0.16
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10
      Max. °CDB 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -15
      Max. °CWB 18
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 61
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 48
  Kúrenie Men. dBA 49
Chladiace médium Type   R-410A
  Náplň kg 2.59
  Náplň TCO2Eq 5.4
  GWP   2,087.5
Pripojenia potrubia Liquid Množstvo   3
    OD mm 6.35
  Plyn Množstvo   1
    OD mm 9.52
  Vypúšťanie OD mm 16 (vnútorný priemer prepojovacej hadice)
  Plyn 2 Množstvo   2
    OD mm 12.7
  Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15
    IU - IU Max. m 7.5
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 50
Capacity control Method   Regulovaný menič
Chladiaci olej Objem náplne l 0.65
  Typ   FVC50K
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1
  Vypúšťacia skrutka 1
  Zostava redaktora 1
Power supply Názov   V1
  Fáza   1~
  Frekvencia Hz 50
  Napätie V 230
Prúd Spúšťací prúd Chladenie A 9.1
    Vykurovanie A 9.1
Pripojenia vedenia For power supply Remark   3 pre napájanie, 4 pre vedenie medzi jednotkami (vrátane uzemňovacieho vodiča)
Prúd - 50Hz Maximálny prúd poistiek (MFA) A 20
Poznámky Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny