Specifications Table for 2AMXM-M9

2AMXM40M4V1B9 2AMXM50M4V1B9
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 552 552
    Šírka mm 852 852
    Hĺbka mm 350 350
Hmotnosť Jednotka kg 36 41
Motor ventilátora Rýchlosť Chladenie Super nízke ot/min 500 500
    Kúrenie Super nízke ot/min 320 500
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 46 48
  Kúrenie Vysoké dBA 48 50
Chladiace médium Type   R-32 R-32
  Náplň kg 0.88 1.15
  Náplň TCO2Eq 0.60 0.78
  GWP   675 675
Piping connections Dodatočná náplň chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 20m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 20m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 15 15
    IU - IU Max. m 7.5 7.5
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 30 30
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1
  Nádobka na skrutky 1 1
  Vypúšťacia skrutka 1 1
Power supply Phase   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-230-240 220-230-240
Poznámky (1) - Pre jednu miestnosť (1) - Pre jednu miestnosť
  (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
  (4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Štandardné príslušenstvo Zostava redaktora   1