Obehové hospodárstvo v odvetví HVAC-R

Uzatvorenie kolobehu

Vytvorenie obehového hospodárstva pre odvetvie HVAC-R

Obehové hospodárstvo Daikin

Spoločnosť Daikin prispeje k vývoju obehového hospodárstva pre odvetvie HVAC-R. Snažíme sa eliminovať odpad a znečistenie, udržiavať používanie výrobkov a materiálov a obnovovať prírodné systémy. Je tu súčasť nášho sľubu poskytovať bezpečné a zdravé prostredie a zároveň usilovať sa o zníženie priamych a nepriamych emisií CO2.

Uskutočníme to týmito opatreniami:

Zvýšenie opätovného použitia chladiva

Zvýšenie opätovného použitia chladiva

Dosiahnutie obehového hospodárstva chladív vďaka použitiu certifikovaného recyklovaného chladiva a propagácia opätovného použitia chladiva na trhu.

Zvýšenie sezónnej účinnosti

Zvýšenie sezónnej účinnosti našich výrobkov

Dosiahnutie udržateľnosti počas celej životnosti zariadenia vďaka špičkovým účinnostiam pomocou technológií invertora, variabilnej teploty chladiva a rekuperácie tepla.

Používanie chladív s nižšou hodnotou GWP

Vývoj a používanie chladív s nižšou hodnotou GWP

Znížená hodnota CO2ekv vďaka použitiu chladív s nižšou hodnotou GWP, ako sú R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Zníženie množstva chladiva

Zníženie množstva chladiva v nových zariadeniach

Účinnejšie chladivá, ako je R-32, a mikrokanálová technológia znižujú množstvo chladiva.

Opätovné použitie chladiva: Alokácia certifikovaného recyklovaného chladiva

Opätovným použitím chladiva sa zabráni každoročnému vytvoreniu viac než 150 000 kg nového plynu.

Čo znamená alokácia certifikovaného recyklovaného chladiva?

Externe certifikovaná kvalita

Recyklované chladivo spĺňa certifikované normy AHRI700, stanovené nezávislým laboratóriom, preto je rovnakej kvality ako nové chladivo.

Recyklované a opätovne použité v Európe

Recyklované znamená, že chladivo je recyklované vysokokvalitným spôsobom podľa definície smernice F-plyn.

Recyklácia chladiva R-410A je len začiatok

Vďaka obrovskému potenciálu chladiva R-410A, ktoré je dostupné v existujúcich zariadeniach, vás pozývame, aby ste sa pridali k našej misii pri vytáraní tohto obehového hospodárstva. Dnes pre chladivo R-410A a v budúcnosti pre ostatné chladivá.

Certifikované alokované množstvo

Nové a recyklované chladivo sa používajú v závode Daikin Europe. Pomocou auditu zaisťujeme, aby sa recyklované chladivo administratívne alokovalo do výrobného množstva systémov VRV IV+ a Mini VRV.

Čo znamená alokácia certifikovaného recyklovaného chladiva?

Alokácia certifikovaného recyklovaného chladiva: Princíp

Princíp alokácie certifikovaného recyklovaného chladiva
  1. V našom závode sa použije zmes recyklovaného a nového chladiva
  2. Všetky jednotky sa naplnia touto zmesou recyklovaného a nového chladiva
  3. Audit a externá certifikácia
  4. Recyklované chladivo je 100% administratívne alokované do systémov VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série S

S Daikin programom recyklovaného chladiva sa stane firma Action „zelenšou“

Action zintenzívňuje svoje partnerstvo so spoločnosťou Daikin pre tento nový prelomový projekt: recyklácia chladiva z rekonštruovaných predajní a jeho opätovné využitie.

Predajňa ACTION

Zistite viac

Súvisiace články