Skip to main content

Pozitívny dopad

Naším poslaním je bezpečné a zdravé prostredie. Snaha o uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je našou zodpovednosťou.

Environmentálna vízia 2050

Ako líder v odvetví HVAC-R * prispievame k vysokej kvalite života, komfortu, spoľahlivej infraštruktúre, potravinovej bezpečnosti a ekonomickému rastu v širokej škále priemyselných odvetví. Rastúca potreba chladenia, vykurovania a vetrania ovplyvňuje aj globálne otepľovanie v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby elektriny a emisií chladiva. V spoločnosti Daikin berieme túto zodpovednosť vážne.

„Na globálnej úrovni sa snažíme o bezpečné a zdravé ovzdušie a zároveň o zníženie emisií skleníkových plynov na nulu do roku 2050.“

Ako to dosiahneme?

 • Vďaka produktom s vysokou energetickou účinnosťou a prostredníctvom vývoja a používania chladív s nižším potenciálom globálneho oteplovania, najmä chladiva R-32 alebo CO2.
 • Vďaka riešeniam, ktoré optimalizujú energetický manažment vykurovacích a chladiacich systémov – napríklad pomocou diaľkového ovládania alebo podporou cirkulárnej ekonomiky chladív za účelom ich opätovného využitia ako cenného zdroja.
 • Vďaka sile vzduchu vytvárame kvalitné a zdravé vnútorné ovzdušie, ktoré chráni zdravie ľudí.

* HVAC-R Vykurovanie, ventilácia, klimatizácia a chladiarenstvo

L∞p smerom k zelenšej budúcnosti

S odhodlaním minimalizovať negatívny vplyv našej spoločnosti na životné prostredie uzatvárame kruh smerom k obehovému hospodárstvu pre chladivá. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse je naša jedinečná služba recyklácie chladiva a je nevyhnutnou súčasťou záväzku spoločnosti Daikin vytvárať udržateľnú budúcnosť. Pripojte sa k nášmu poslaniu a zistite, ako môžete prispieť k našej obehovej ekonomike chladív.

Čo sme už dosiahli?

Znižujeme vplyv chladív na globálne otepľovanie

Loop by Daikin
 • Daikin bola celosvetovo prvou spoločnosťou, ktorá predstavila klimatizácie, tepelné čerpadlá a scroll chillery (chladiace jednotky) využívajúce chladivo R-32 s trikrát nižším potenciálom globálneho otepľovania ako R-410-A.*
 • Od roku 2019 spoločnosť Daikin Industries, Ltd. poskytuje bezplatný prístup k zoznamu 300 patentov vo vzťahu k zariadeniam HVAC-R využívajúcim R-32, čo umožňuje ostatným výrobcom znížiť dopad chladív na životné prostredie.**
 • Vďaka iniciatívam v oblasti obehového hospodárstva, ako sú VRV tepelné čerpadlá L∞P by Daikin a iniciatíva L∞P Daikin – Recover – Reclaim– Reuse pre kľúčových zákazníkov a investorov, sa Daikin Europe N.V. a Daikin Central Europe vyhnú produkcii 400 000 kg panenského plynu ročne.
 • V roku 2020 Daikin Europe N. V. inicioval projekt Retradeables, prvé európske online trhovisko, ktoré umožňuje regeneráciu a opätovné použitie chladív pre celé odvetvie HVAC-R. Ako partner programu EU-Life sme projekt zahájili v máji 2021 na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

  Zdroje: * Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020 , ** Daikin Industries Ltd. tlačové správy  2021

Znižujeme emise CO2

Daikin znižuje emisie CO2
 • Naše celosvetové úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov z rezidenčných klimatizácií vyústilo v roku 2020 k úsporám 70 miliónov ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s bežnou prevádzkou.*
 • V rovnakom roku boli emisie skleníkových plynov z našich výrobných činností znížené na 1,08 milióna ton CO2 (79% zníženie oproti fiškálnemu roku 2005).*
 • Spoločnosť Daikin Europe N.V. znížila emisie CO2 súvisiace s dopravou na objem predaja (m3) z 8,8 kg/m3 v roku 2016 na 7,3 kg/m3 v roku 2019 vďaka vyššej účinnosti nakládky kamiónov a zvýšenej preprave po mori namiesto prepravy po ceste.**
Zdroje: * Daikin Industries Ltd - Správa o udržateľnosti 2021, ** Daikin Europe N. V. - Environmentálny Report 2020

Naše pokyny k zelenému verejnému obstarávaniu

Pokyny pre zelené verejné obstarávanie spoločnosti Daikin
 • Vyzývame dodávateľov, aby uplatňovali ekologickú udržateľnosť, napríklad certifikáciou ISO14001.
 • Vo fiškálnom roku 2020 splnilo naše zelené kritériá až 98% našich dodávateľov v Európe. Naša miera zeleného nákupu* je 80% v rámci celej skupiny Daikin.

Zdroj: Daikin Industries Ltd - Správa o udržateľnosti 2021

* Miera zeleného nákupu = hodnota tovaru obstaraného od dodávateľov, ktorí spĺňajú naše hodnotiace kritériá/hodnota obstaraného tovaru

 

Náš továrenský štandard Green Heart

Daikin Green Heart Factory Štandard
 • Naša interná vyhodnocovacia metóda meria dopad našich tovární na spotrebu vody, energie, fluórovaných uhľovodíkov a tiež na odpad a prchavé organické emisie. Továreň Daikin Europe N. V. Ostend bola certifikovaná striebornou medailou (2018) a zlatou medailou (2019).

Zdroj: Daikin Europe N. V. - Environmentálny Report 2020

Náš príspevok k cieľom udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja
 • Daikin podporuje ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov používaním špičkových technológií na zníženie dopadu chladenia a vykurovania na životné prostredie a zároveň poskytuje novú hodnotu pre zdravý a pohodlný spôsob života. Prispievame k miestnemu hospodárskemu rozvoju a našim zamestnancom ponúkame príležitosti k rastu na základe nášho prístupu riadenia zameraného na ľudí. Dodržiavaním nášho princípu spoluvytvárania sa snažíme spoločne so všetkými zainteresovanými stranami nachádzať lepšie riešenie.
Zdroj: Daikin Industries Ltd. - Správa o udržateľnosti 2021
 

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Zistite, čo máme nové

Prečítajte si naše články o tých najzaujímavejších témach

Inšpirujte sa našimi referenčnými projektami

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?