No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Behom režimu kúrenia náhle zosilní prúd vzduchu.

Ak je prúdenie vzduchu nastavené na LOW, prúdenie vzduchu zosilnie, ak je aktivovaná kontrola preťaženia.

("Preťaženie" je stav, kedy klimatizácia pracuje pod nadmerným zaťažením. Preťaženie môže byť spôsobené zanesenými filtrami)