No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizácia vydáva zvuk tečúcej vody.

Zvuk tečúcej vody je vydávaný chladivom, ktoré prúdi v klimatizácii. Tento zvuk sa môže objaviť v situácii, kedy je aktivované odmrazovanie na vonkajšej jednotke behom režimu vykurovania.