No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

The Range

The Range 

Média

Odporúčania

„Veľmi radi sme spolupracovali so spoločnosťou Daikin UK na začlenení najnovších plne integrovaných systémov na obnoviteľnú energiu, ktoré poskytujú vykurovanie, prípravu teplej pitnej vody a klimatizáciu, čo umožňuje spoločnosti The Range vo Warringtone využívať plne ovládateľný systém s prevádzkovou flexibilitou podľa požiadaviek.“ - Brad Hurter, zastupujúci spoločnosť CDS group

Prečo Daikin

Vyžadovali riešenie so správnymi úrovňami klimatizácie a vyváženou energetickou účinnosťou.

Všeobecné informácie

Zákazník

CDS Group Services
http://www.cdsgroup.uk.com

Aplikácie

  • Obchod

Potreba

  • Klimatizácia
  • Ovládanie
  • Vykurovanie
  • Teplá voda
  • Vetranie

Kompletná rekonštrukcia od fitnes centra po obchod

Riešenie

Celkové riešenie HVAC

Kontakt Daikin

Luke Sykes – Inžinier predaja
Nicola Mowatt – Marketing

Adresa

Systém

Názov produktu: VRV

Typ

  • VRV

Prehľad jednotiek

Vonkajšia jednotka VRV III s rekuperáciou tepla; 7 x vonkajšia jednotka VRV IV s tepelným čerpadlom s nepretržitým vykurovaním (RYYQ-T), 71 x kazetová jednotka s kruhovým výfukom; ovládanie RTD; I-touch Manager

Construction information

Typ

Rekonštrukcia

Plocha

Inštalácia: 7 800 m2
Celkový povrch: 7 800 m2

Stará inštalácia

12-ročný plynový kotol

Informácie o partneroch

Vlastník budovy

CDS Group Services Ltd, Unit 11, The Quadrangle, Abbey Park, Romsey, Hampshire SO51 9DL. (02380 878843)

Architekt

Stuart Evans, Designatime (0113 286 9181)

Konzultant

Susan Cochrane, Wallace Whittle (01224 285300)

Montážna firma

CDS Group Services 
 
CDS group loog

CDS Group Services Ltd, Unit 11, The Quadrangle, Abbey Park, Romsey, Hampshire SO51 9DL. (02380 878843)
Vyhlásenie