No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Labo LADR

medicínske laboratórium

Média

Všeobecné informácie

Zákazník

Labor LADR GmbH MVZ Dr. Kramer & Kollegen Geesthacht
http://www.ladr.de

Aplikácie

  • Nemocnica

Potreba

  • Klimatizácia
  • Ovládanie
  • Vetranie

potreba: odlišné požiadavky miestností, vysoká bezpečnosť zariadenia, vysoká technická flexibilita v budove, chladenie laboratória počas celého roka, vykurovanie kancelárií a iných miestností v zime

Riešenie

Rekuperácia tepla (nespotrebovaná energia z vykurovania laboratória sa používa na vykurovanie kancelárii v zime), všetky miestnosti sú individuálne nastaviteľné, do laboratória prúdi čerstvý vzduch cez VZT jednotky (potrebná prietoková rýchlosť 20 000 m³/h)

Kontakt Daikin

Jens Gaigalat, konzultácia predaja, DAIKIN Airconditoning Germany GmbH

Adresa

Systém

Názov produktu: VRV

Typ

  • VRV

Prehľad jednotiek

4 x vonkajšia jednotka VRV s rekuperáciou tepla (1 x REYQ42P8; 1 x REYQ44P8; 1 x REYQ46P8; 1 x REYQ48P8);2 x vonkajšie jednotky Sky Air (RZQ200C); 4 x vnútorné jednotky Sky Air (FHQ100B), vetranie cez VZT jednotky; ovládanie cez Intelligent Touch Controller

Produkty

Construction information

Typ

Novostavby

Rok

2011/2012

Informácie o partneroch

Vlastník budovy

Lauenburger Straße 65, 21502 Geesthacht, Nemecko

Konzultant

Jens Gaigalat, mobilný tel.: 0049- 172 8 41 83 01 gaigalat.j@daikin.de

Montážna firma

Otto Stüwe & Sohn GmbH / HRW Gebäudetechnik GmbH 

Rübenkamp 11, 21220 Seevetal – Maschen, Nemecko
Vyhlásenie