No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Daikin patrí medzi Top 100 globálnych inovátorov

Spoločnosť Thomson Reuters ocenila Daikin Industries Ltd. ako jednoho z Top 100 globálnych inovátorov za rok 2011.

Spoločnosť Thomson Reuters ocenila Daikin Industries Ltd. ako jednoho z Top 100 globálnych inovátorov za rok 2011. 
V priebehu rokov sme stále viac prispôsobovali rôznorodým potrebám európskeho trhu a vždy sme na ne rôznorodo reagovali. To je pre nás aj naďalej nespornou výhodou. Európske centrum je teda v plnom súlade s touto našou politikou. Umožňuje nám vyvíjať produkty v rovnakom prostredí, v ktorom ich taktiež vyrábame a predávame. Produkty z Európy pre Európu,“ hovorí Frans Hoorelbeke,predseda a člen predstavenstva DENV. Japonská materská spoločnosť Daikin Industries Ltd. je plne otvorená k podobným rozšíreniam týchto vývojových centier aj v Číne aj v USA.

Investícia do zamestnancov a techniky
Prvá fáza vývoja Európskeho vývojového centra je spojená s investíciou okolo 13 miliónov Eur, ktoré sú určené predovšetkým na technológiu a infraštruktúru. Spoločnosť začala ihneď s výstavbou niekoľko nových high-tech skúšobní. V jednej z týchto skúšobných komôr môžu inžinieri z DENV simulovať všetky možné klimatické podmienky, ktoré by mohli eventuálne nastať v akejkoľvek z 27 európskych krajín. DENV sa chystá do roku 2015 zostaviť európsky tím až 200 odborníkov. To znamená, že DENV bude hľadať rôzne profily talentovaných ľudí- od mladých talentov ( bakalárske, magisterské a inžinierske vzdelanie) cez skúsených výskumných pracovníkov, inžinierov až po ostatných súvisiacich pracovníkov. Tí sa pripojili už k existujúcemu tímu v Oostende. DENV pre nových zamestnancov už zahájilo intenzívne vzdelávacie programy. Bart Teerlynck, zástupca generálneho riaditeľa Európskeho vývojového centra tvrdí: „Vývoj klimatizačných jednotiek je týmto v zlomovom bode. Máme jedinečne know-how a navyše stále môžeme počítať s našimi japonskými kolegami, medzi ktorými sú najviac špecializovaní výskumní pracovníci na svete. Naším cieľom je, aby sme tieto výhody mohli naplno využívať. A preto sme vytvorili unikátny vzdelávací program, ktorý umožňuje ďalšie rozvíjanie a vzdelávanie našich zamestnancov a to hneď v niekoľkých rôznych oblastiach. Niektorí z nich majú taktiež jedinečnú možnosť odísť na nejakú dobu do materskej spoločnosti Daikin Industries Ltd. do Japonska.

Vývoj tepelného čerpadla ako alternatívy
Európske vývojové centrum reaguje na stále sa zvyšujúci dopyt po energeticky úsporných riešeniach na tradičnom trhu vykurovania. Fosílne palivá sú vzácnym zdrojom a ďalšou skutočnosťou je globálny záväzok zníženia emisií CO2. Tepelné čerpadlo Daikin je vybavené inovatívnou technológiou, ktorá je V priebehu rokov sme stále viac prispôsobovali rôznorodým potrebám európskeho trhu a vždy sme na ne rôznorodo reagovali. To je pre nás aj naďalej nespornou výhodou. Európske centrum je teda v plnom súlade s touto našou politikou. Umožňuje nám vyvíjať produkty v rovnakom prostredí, v ktorom ich taktiež vyrábame a predávame. Produkty z Európy pre Európu,“ hovorí Frans Hoorelbeke, predseda a člen predstavenstva DENV. Japonská materská spoločnosť Daikin Industries Ltd. je plne otvorená k podobným rozšíreniam týchto vývojových centier aj v Číne aj v USA.

Investícia do zamestnancov a techniky
Prvá fáza vývoja Európskeho vývojového centra je spojená s investíciou okolo 13 miliónov Eur, ktoré sú určené predovšetkým na technológiu a infraštruktúru. Spoločnosť začala ihneď s výstavbou niekoľko nových high-tech skúšobní. V jednej z týchto skúšobných komôr môžu inžinieri z DENV simulovať všetky možné klimatické podmienky, ktoré by mohli eventuálne nastať v akejkoľvek z 27 európskych krajín. DENV sa chystá do roku 2015 zostaviť európsky tím až 200 odborníkov. To znamená, že DENV bude hľadať rôzne profily talentovaných ľudí- od mladýchtalentov ( bakalárske, magisterské a inžinierske vzdelanie) cez skúsených výskumných pracovníkov, inžinierov až po ostatných súvisiacich pracovníkov. Tí sa pripojili už k existujúcemu tímu v Oostende. DENV pre nových zamestnancov už zahájilo intenzívne vzdelávacie programy. Bart Teerlynck, zástupca generálneho riaditeľa Európskeho vývojového centra tvrdí: „Vývoj klimatizačných jednotiek je týmto v zlomovom bode. Máme jedinečne know-how a navyše stále môžeme počítať s našimi japonskými kolegami, medzi ktorými sú najviac špecializovaní výskumní pracovníci na svete. Naším cieľom je, aby sme tieto výhody mohli naplno využívať. A preto sme vytvorili unikátny vzdelávací program, ktorý umožňuje ďalšie rozvíjanie a vzdelávanie našich zamestnancov a to hneď v niekoľkých rôznych oblastiach. Niektorí z nich majú taktiež jedinečnú možnosť odísť na nejakú dobu do materskej spoločnosti Daikin Industries Ltd. do Japonska.

Vývoj tepelného čerpadla ako alternatívy
Európske vývojové centrum reaguje na stále sa zvyšujúci dopyt po energeticky úsporných riešeniach na tradičnom trhu vykurovania. Fosílne palivá sú vzácnym zdrojom a ďalšou skutočnosťou je globálny záväzok zníženia emisií CO2. Tepelné čerpadlo Daikin je vybavené inovatívnou technológiou, ktorá je ekologicky šetrná a energeticky efektívna. Podiel tepelného čerpadla na trhu stále výrazne rastie. V tomto aspekte teda očakávame, že Európske vývojové centrum bude aj naďalej hrať významnú rolu. 

Kontakt pre novinárov:
Daikin Airconditioning Central Europe- Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava
Ing. Ľudmila Huňová
Telefon: +421 2 57 10 32 16
Fax: +421 2 57 10 32 99
Popis fotografie 
Zľava doprava:
Bart Teerlynck – Zástupca generálneho riaditeľa Európskeho vývojového centra 
Frans Hoorelbeke – Predseda a člen predstavenstva DENV 
Shinichi Nakaishi – Generálni riaditeľ Európského vývojového centra