No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Daikin pripravený predviesť to najlepšie v účinnosti

Daikin Europe N.V. a dcérska spoločnosť Rotex Heating Systems GmbH sú pripravení predviesť to najlepšie z klimatizačných systémov v novej EÚ smernici o energetickom označovaní, ktorá nadobudne účinnosť v tomto roku.

Nové normy o minimálnejúčinnosti, pre výrobky spojené so spotrebou energie vrátane kúrenia a ohrevu teplej vody,budúvyžadovať zobrazovanie energetickýchštítkov v novom štýle. Cieľom smernice je zvýšiť účinnosť produktov spojených so spotrebou energie na trhu, postupnýmukončovanímvšetkýchneefektívnychsystémov. Zavedením štandardizovaného formátu štítku, chce docieliť, aby bolopre kupujúcichjednoduchšie získať jasné a zrozumiteľné informácie oenergetickej účinnostiproduktu pri porovnávanísalternatívnymitypmia značkamisystémov.


Výstava ISH, popredný svetový veľtrh pre energeticky úsporné vykurovanie a klimatizáci u , sa uskutoční voFrankfurtevmarci2015. Spoločnosť Daikin tu predstaví svoje najnovšie inovácie v oblasti tepelných čerpadiel, kondenzačnýchkotlova solárnych tepelných systémov,rovnako ako aj svoj nový štítok energetickej účinnosti.


Vďaka inovatívn emu rad u produktov vykurovania a výrob y teplej vody, Daikin veľmi dobrú pozíciu prizavádzanínových noriem energetickej účinnosti. Daikin a Rotex,systémy vykurovaniaa teplejvody, sa predvedúv triede"A" a vyššej. Okrem toho, kondenzačné kotlyDaikin,môžutiež dosiahnuť vyššietriedy účinnosti, ak sú v kombinácii so solárnym systémom. Tieto systémy sú schopné dosahovať najvyššietriedy energetickej účinnosti,ustanovené v rámci novej smernice o energetickom označovaní.


S poločnosť Daikin ponúka širokú škálu trho m testovaný ch riešen í pr e vykurovan ie , prípravu teplejvodya chladenie, odtechnológií obnoviteľných zdrojov energiepokonvenčnésystémy, vhodnépre obytné, komerčné a priemyselné aplikácie v celej Európe. Spoločnosť Daikin bolaaktívna ajv riešení novýchenergetickýchpožiadavieka toprostredníctvom ďalšieho rozvoja Daikin a Rotex produktovej rady na zvýšenie energetickej účinnosti nakomerčnom i domácomtrhu.


Peter Verkempynck, Generálnyriaditeľ prevykurovanieDaikinEuropeNV, povedal: Mámenaplánovaný informačný program, ktorý bude ideálnym priestoromukázať naše najnovšie inovácie a demonštrovať našu širokú odbornosť a skúsenosti navykurovacom trhu.Poprinašej širokej ponuke tepelných čerpadiel,solárne tepelnésystémy boli nezávisle testované, aby najúčinnejšímspôsobomzlepšovaliefektivitu našichplynovýcha ropnýchkondenzačnýchkotlov. To má za následok najlepšiemožnéenergetickéštítkypre obnoviteľné, ale rovnako aj tradičvykurovaciesystémy, ktoréDaikin a ROTEXponúka. "


Navštívte Daikin na veľtrhu ISH v dňoch 10. -14.marca2015,vMesse Frankfurt, Hall 8.0, Stand E94. 
 

Pre ďalšie informácie navštívte www.daikin-ce.com, alebo nás kontaktujte :Press Contact:

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Mag. Alexander Dalinger

A-2345 Brunn am Gebirge, campus 21, Europaring F12/402  

+43 (0)2236 32557 / dalinger.a@daikin.at