No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

VRV Daikin oslavuje úspešný prvý rok

September 2014. Najnovšia generácia tepelných čerpadiel VRV Daikin ukázala, že je rovnako populárna ako jej predchádzajúce modely, už teraz sú inštalované tisíce nových systémov po celej Európe!

Systém VRV IV bol vyvinutý v Európskom vývojovom centre spoločnosti Daikin Europe NV (EDC) v Ostende, v Belgicku. Je navrhnutý tak, aby splňoval špecifické požiadavky európskych budov, všetky možné klimatické podmienky v Európe a bol v súlade s najnovšími právnymi predpismi v oblasti životného prostredia na výrobky využívajúce energiu.

Jeho veľký úspech v prenikaní na európske trhy sa dá vysvetliť tromi hlavnými vylepšeniami už aj tak špičkového systému: technológia variabilnej teploty chladiva; nepretržité vykurovanie počas odmrazovania a konfigurátor VRV, pre jednoduché uvádzanie do prevádzky a servis.

Unikátna technológia variabilnej teploty chladiva umožňuje tepelnému čerpadlu VRV IV reagovať na požiadavky vykurovania alebo chladenia neustálym monitorovaním požadovanej kapacity a poveternostných podmienok. Toto automatické nastavenie umožňuje systému používať iba výkon nutný pre splnenie zaťaženia, čo má za následok o 28% menšiu spotrebu energie a pokles emisií CO2 o 28%, v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami VRV.

Výhody tejto inovatívnej funkcie boli preukázané počas štúdií VRV IV na pobočke predajcu módy v nemeckom Unterhachingu, neďaleko Mníchova, v roku 2013. Obchod bol pôvodne klimatizovaný systémom 20HP VRV III, obsahujúci dve vonkajšie jednotky. Tie boli nahradené jedinou jednotkou 18HP VRV IV s tým, že zbytok systému zostal zachovaný. Štúdie ukázali, že systém VRV IV spotrebováva až o 60% menej energie pri chladení a o 20% menej energie na vykurovanie v porovnaní so systémom VRV III - bez kompromisov v oblasti komfortu.

Ďalšia  technická inovácia VRV IV je kontinuálne vykurovanie pri odmrazovaní, tým umožňuje VRV IV udržovať príjemnú vnútornú klímu po celý rok, prvý krát v histórii tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. Tepelná energia je uložená v unikátnom prvku vo vnútri vonkajšej jednotky a táto energia sa používa v priebehu odmrazovacieho cyklu, aby sa predišlo poklesu vnútornej teploty. To tiež znamená, že po celú dobu je k dispozícii 100% vykurovacieho výkonu, vrátane potrubí a vnútorné jednotky sa nesprávajú ako výparníky a je udržovaná jch teplota.

Nepretržité vykurovanie počas odmrazovania bolo hlavným dôvodom, prečo si francúzska stavebná a inžinierska spoločnosť Eiffage Group vybrala systém VRV IV pre svoje zrekonštruované kancelárie v Toulouse v minulom roku. Napriek tomu, že v Toulouse je stredomorské podnebie, teploty môžu v zime klesnúť až k bodu mrazu. Pre spoločnosť Eiffage je dôležité zaistenie pohodlia obyvateľov po celú dobu, pretože tiež plánuje prenájom časti budovy iným spoločnostiam. 

Eiffage Energie Thermie inštaloval systém v období medzi júnom a septembrom  v roku 2013. Skladá sa zo šiestich vonkajších jednotiek VRV IV, ktoré sú pripojené k 62 kazetovým jednotkám Daikin a štyrom nástenným jednotkám, tie slúžia v otvorených i samostatných kanceláriách a majú nezávislý systém ovládania v rôznych častiach budovy. Výsledkom je moderné, príjemné pracovné prostredie, ktoré šetrí peniaze na účtoch za energiu a znižuje emisie CO2.

Poslednou inováciou VRV IV je VRV konfigurátor. Ten umožňuje vzdialenú konfiguráciu nastavení, s viacúčelovým použitím, takže je potrebné menej času na konfiguráciu vonkajších jednotiek. Priebežná údržba je jednoduchšia tiež vďaka grafickému rozhraniu, ktoré umožňuje inžinierom vyhodnotiť prevádzkové dáta a chyby.

Daikin  nastavuje štandard pre riadenie klímy od doby, kedy bola predstavená technológia VRV v roku 1982. Vďaka inováciám ako sú kompresory riadené invertorom a systémy spätného získavania tepla, sa zlepšila účinnosť a pohodlie, to urobilo VRV jeden z najčastejšie uvádzaných systémov pre komerčné budovy v Európe: asi 40% VRF systémov inštalovaných v Európe sú VRV systémy Daikin.

S ESEER až 7,53 prii chladení, je VRV IV jedným z najúčinnejších riešení kontroly klímy v komerčných aplikáciách aké sú dnes k dispozícii, a je určite dobrou voľbou do budúcnosti.

Pre viac informácií o spoločnosti Daikin prosím navštívte www.daikin.sk alebo nás kontaktujte:

Press Contact:

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Mag. Alexander Dalinger

A-2345 Brunn am Gebirge, campus 21, Europaring F12/402

 

+43 (0)2236 32557 / dalinger.a@daikin.at