Daikin

Daikin ukazuje cestu
k sezónnej účinnosti

NOMINÁLNA OPROTI SEZÓNNEJ

Od nominálnej účinnosti…

Až doteraz sa energetická účinnosť chladiacich a vykurovacích zariadení merala v umelo vytvorených štandardizovaných podmienkach. Pre klimatizačné jednotky to napríklad znamená konštantná teplota 35 °C a plný chladiaci výkon. Je to nominálna energetická účinnosť, ktorá nie presne reprezentuje každodenné využívanie klimatizačných jednotiek.

cez skutočný svet…

V skutočnosti spotreba energie kolíše s vonkajšou teplotou, ktorá sa výrazne líši počas celej sezóny vykurovania alebo chladenia. Dokonca ani uprostred leta nie je vždy chladenie potrebné. V takýchto prípadoch by sa mala kvôli presnosti merania zahrnúť aj spotreba energie pohotovostných režimov. 

k sezónnej účinnosti

A to je to, o čom celá sezónna účinnosť je: meranie cyklickej energetickej účinnosti, ktoré berie do úvahy kolísanie teplôt. Inteligentné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá takmer vôbec nepotrebujú svoj plný výkon, pretože dokážu plynule prispôsobiť svoj chladiaci a vykurovací výkon vonkajším podmienkam. A inteligentné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá sú tým, o čom je celá spoločnosť Daikin.

PARÍŽ – BERLÍN OPROTI 300 KOLÁM

Príklad

Rozdiel medzi nominálnou a sezónnou účinnosťou je rozdielom medzi statickými laboratórnymi testami a využitím v skutočných podmienkach. Tento rozdiel nájdeme vo všetkých druhoch produktov. Ak napríklad plánujete svoju cestu autom na základe propagovaného pomeru paliva a počtu najazdených kilometrov, môžete sa dočkať nepríjemných prekvapení. S plnou benzínovou nádržou s objemom 60 litrov sa teoreticky môžete dostať 1 000 km ďaleko, napríklad z Paríža do Berlína alebo Barcelony. Ale…podarilo by sa vám to naozaj?

Laboratórne testy, skúšobné kolá a... realita

Propagované čísla nominálnej účinnosti sú výsledkom meraní v stabilných laboratórnych podmienkach. S plnou nádržou určite dokážete prejsť 1000 km na závodnom okruhu Monte Carlo v Monaku, kde prejdete asi 300 kôl počas bezveterného dňa pri konštantnej rýchlosti. Skutočné každodenné podmienky sa však samozrejme veľmi líšia a sklon cesty a vietor môžu výrazne ovplyvniť účinnosť vozidla. 

Žiadne prekvapenia

Je to celkom podobné aj s tepelnými čerpadlami a klimatizačnými jednotkami. Merania sezónnej účinnosti berú do úvahy mnohé klimatické nerovnosti na ceste, sklony a veterné rozdiely. Svojou presnosťou a spoľahlivosťou predchádza meranie sezónnej účinnosti nepríjemným prekvapeniam na účtoch za energie.

VŠETKY SEZÓNY, VŠETKY REGIÓNY

Rôzne teploty

Teploty počas leta môžu niekedy vystúpiť aj na 35 °C, čo je teplota, pri ktorej sa meria nominálna účinnosť v laboratóriu. Ale väčšinu celej sezónny, keď je potreba chladenia, sa teploty veľmi často pohybujú okolo 25°C. Niekedy dokonca klesnú pod priemernú izbovú teplotu 21°C. Podobne aj európske zimy bývajú rôznorodé čo sa týka teploty, nie je to len nemenná scenéria snehu a ľadu. Sezónna účinnosť berie do úvahy všetky tieto teplotné rozdiely, aby ponúkla reálnu dlhodobú hodnotu skutočnej energetickej účinnosti klimatizačných jednotiek a tepelných čerpadiel.

Rôzne regióny 

Sezónna účinnosť tepelného čerpadla alebo klimatizačnej jednotky sa samozrejme líši medzi regiónmi s priemernou teplotou v zime -5 °C a regiónmi s + 5 °C alebo +15 °C. Kvôli veľkým rozdielom v priemerných teplotách v Helsinkách, Paríži či Aténach existujú rôzne hodnoty sezónnej účinnosti pre každý z klimatických regiónov, v ktorých sa tieto mestá nachádzajú. Tento rozdiel sa odrazí v nových energetických triedach, ktoré platia od 1. januára 2013. Týmto máte zaručený skutočný prehľad o svojich účtoch za energie.