Daikin

Daikin EWAD-CZ
špička vo svojej triede pre účinnosť

DAIKIN EWAD-CZ: ŠPIČKA VO SVOJEJ TRIEDE VĎAKA ÚČINNOSTI

Komfort vysokej kapacity a procesné chladenie nemusia viesť k obrovským účtom za energie. Sortiment výrobkov Daikin EWAD-CZ je riadený frekvenčným meničom a dosahuje najvyššie skóre účinnosti pri čiastočnom zaťažení vo svojej triede (ESEER až do 5.8). Technológia meniča nepretržite prispôsobuje otáčky kompresora požiadavkám na chladenie. Takže priemerný požadovaný príkon je značne nižší a emisie CO2 sú tiež obmedzené.

VÝHODY TECHNOLÓGIE CHLADIČA S FREKVENČNÝM MENIČOM

Meničom poháňaný chladič Daikin EWAD-CZ spotrebúva iba energiu potrebnú na vyrovnanie záťaže, vďaka čomu sa znižuje ročná spotreba energie a prevádzkové náklady. Technológia meniča zabezpečuje rýchlejšiu odozvu systému na meniace sa podmienky zaťaženia, nižšie požiadavky na spúšťací prúd, menej časté spúšťanie kompresora pre vyššiu spoľahlivosť a tichšiu prevádzku pri čiastočnom zaťažení.

ČO JE TO ESEER?

Európsky sezónny pomer energetickej účinnosti (European Seasonal Energy Efficiency Ratio - ESEER) vypočítava energetickú účinnosť produktu počas roka. ESEER sa používa na výpočet energetickej účinnosti chladiča, pričom sa berie do úvahy premenlivé zaťaženie systému počas roka.

VŠESTRANNÝ SORTIMENT DAIKIN EWAD-CZ

Vysoko účinný sortiment chladičov s meničmi Daikin EWAD-CZ ponúka 13 rôznych veľkostí od 640 kW až do 1800 kW: najvyššia kapacita, ktorá je k dispozícii pre chladenie v tomto segmente trhu. Výrobky Daikin EWAD-CZ, ktoré fungujú pri teplotách okolia od -18 °C do +50 °C, ponúkajú voliteľnú rekuperáciu tepla a niekoľko zariadení sa dá skombinovať, aby sa dali použiť aj pri tých najväčších aplikáciách.

POKROČILÉ OVLÁDACIE PRVKY DAIKIN EWAD-CZ

Ovládač MicroTech III umožňuje jednoducho ovládateľnú reguláciu parametrov. Jednou z najväčších výhod je jeho jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks, BACnet, Ethernet TCP/IP a Modbus. Ovládacie logické obvody sú skonštruované tak, aby maximalizovali účinnosť, aby pokračovali v prevádzke aj za nezvyčajných prevádzkových podmienok a aby poskytovali históriu prevádzky zariadenia.

DAIKIN EWAD-CZ: ROZSIAHLA PONUKA PRÍSLUŠENSTVA

Daikin EWAD-CZ obsahuje rozsiahlu ponuku príslušenstva, vrátane čiastočnej alebo úplnej rekuperácie tepla na výrobu teplej vody do 55 °C; možnosti rýchleho reštartovania pre zariadenia, ktoré si nemôžu dovoliť prísť o chladenie po výpadku napájania a regulácie otáčok ventilátora pre ďalšie zvýšenie ESEER.