No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizácia nechladí alebo nekúri.

Preverte nasledujúce:

  • Uistite sa, že vzduchové filtre nie sú znečistené.
  • Uistite sa že vstupy a výstupy vzduchu vonkajšej a vnútorných jednotiek nie sú blokované predmetmi.
  • Uistite sa, že teplota nastavená na diaľkovom ovládači je odpovedajúca.
  • Uistite sa, či sú okná a dvere zatvorené.
  • Uistite sa, že prietok vzduchu a nastavenia sú odpovedajúce.
  • Uistite sa, či nemáte v miestnosti zapnutý ventilátor.