No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizácia nezačne pracovať okamžite po zapnutí

Za účelom zníženia nadmerného zaťaženia kompresoru po opätovnom zapnutí klimatizácie, nezačne klimatizácia pracovať po dobe 3 minúť , ak bolo tlačidlo ON stlačené okamžite po vypnutí alebo ak bol prevádzkový režim zmenený pomocou diaľkového ovládača.