No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Cenovo výhodné a vysokovýkonné chladiace systémy

Vaša obchodná infraštruktúra vyžaduje chladiaci systém, ktorý zaisťuje prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni od -15°C do 50°C a maximalizuje bezporuchovosť IT zariadení a serverov. Daikin všetko toto ponúka spolu s najvyššou účinnosťou, aby ste znížili vypúšťanie uhlíkových emisií.

Ponúkame unikátnu flexibilitu s našim sortimentom systémov s priamou expanziou a chladenou vodou s rôznymi štandardne dodávanými ovládačmi alebo rozhraniami na integráciu vo vašom vlastnom systéme BMS.
Štandardné ovládače pre Sky Air

Schema_SkyAir_697px

Štandardný diaľkový ovládač Daikin ponúka nasledujúce funkcie: 

1. Integrovanáfunkcia zálohy a rotácie jednotiek: po určitej dobe prejde jednotka v prevádzke do pohotovostného režimu a prevádzku prevezme iná jednotka v pohotovostnom režime, čím sa predĺži životnosť každého systému. 

2. Záložná prevádzka: ak vznikne v jednej jednotke porucha, iná jednotka prevezme alebo spustí prevádzku a poskytne náhradný výkon pre dôležitú prevádzku.

Systémy vnútorných jednotiek s prídavným výkonom

Systémy vnútorných jednotiek vybrané na chladenie infraštruktúry musia mať vyšší výkon na získanie energie chladením suchého vzduchu. Daikin z toho dôvodu ponúka asymetrické kombinácie rady Sky Air DX. Kombináciou systémov vnútorných jednotiek s vyššími výkonmi než majú systémy vonkajších jednotiek sa zvýši prenos tepla pri nízkej relatívnej vlhkosti vnútri IT miestností alebo serverovní. Zároveň zaručuje nepretržitú prevádzku a znižuje nežiaduce odvlhčovanie vnútorného vzduchu v prostredí IT alebo serverovne. 

Flash-18savings Aby sme pomohli minimalizovať dopad na životné prostredie, naša spoločnosť Daikin nastavila znova štandard a ponúka systémy so sezónnymi energetickými triedami až do triedy A++ !

Prečo sú asymetrické kombinácie účinnejšie?


A++_infrastructure cooling