No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Komerčné vetranie

Pre zdravé a komfortné prostredie s čerstvým vzduchom

Product Image Daikin ponúka jeden z najširších sortimentov komerčných vetracích riešení. Od malého vetrania s rekuperáciou tepla až po veľké VZT jednotky pomáhame kanceláriám, hotelom, predajniam a iným komerčným prostrediam zabezpečiť zdravé a komfortné prostredie s čerstvým vzduchom.

Výhody pre vás

Rekuperované teplo

Komerčné vetracie systémy Daikin využívajú teplo z vydýchaného vzduchu získané z budov na ohriatie privádzaného čerstvého vzduchu na komfortnú teplotu. Tým je možné dosiahnuť úsporu energie 40%.

Integrované riešenia

Komerčné vetracie systémy Daikin je možné integrovať a optimalizovať ako súčasť celkového riešenia pre celú budovu, čím sa zníži počet samostatných systémov v prevádzke a počet dodávateľov.

Vysokokvalitná vnútorná klíma

Vetracie systémy Daikin privádzajú čerstvý vonkajší vzduch, odstraňujú vydýchaný vzduch a vyrovnávajú vlhkosť. Pomáha to vytvoriť čisté a komfortné prostredie dôležité pre kvalitu nášho života.

Od malých po veľké aplikácie

Daikin dokáže s prietokovými rýchlosťami od 150 m³/h do 124 000 m³/h ponúknuť na mieru robené vetracie riešenie, ktoré bude vyhovovať aplikácii a dokáže sa integrovať s klimatizačným systémom Daikin.

Komponenty kvality vnútorného vzduchu

1. Vetranie
  • Prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu
2. Úprava čerstvého vzduchu
  • Ohrieva alebo ochladzuje privádzaný čerstvý vzduch
  • Maximalizovanie komfortu a minimalizovanie záťaže klimatizačnej jednotky
3. Zvlhčovanie
  • Optimalizuje rovnováhu medzi vnútornou a vonkajšou vlhkosťou 
  • Zabezpečenie dokonalého komfortu
4. Rekuperácia tepla
  • Spätne získava teplo a vlhkosť z odchádzajúceho vzduchu 
  • Maximalizovanie komfortu a účinnosti
5. Filtrácia
  • Odstraňuje prach, znečistenie a pachy zo vzduchu

Produkty

Prehľad