No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Obchody

Na vytvorenie ideálneho obchodného prostredia je dôležité ponúknuť dokonale komfortnú klímu od prvého momentu, kedy zákazníci vstúpia do obchodu. Nikdy nebolo dôležitejšie minimalizovať prevádzkové náklady a riadiť dopad svoje činnosti na životné prostredie. Na splnenie všetkých týchto cieľov ponúka Daikin jedného dodávateľa.